Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce

Element graficzny


Imię i nazwisko Dyrektora:
Jacek Malinowski

Adres: ul. Przemystka 21, 88-200 Radziejów
Tel./Fax: +48 54 285 36 65
Tel.: 695 897 387
Poczta elektroniczna: przemystka@przemystka.pl
Strona internetowa: www.przemystka.pl

 

 

Strona ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Identyfkator skrzynki ePUAP: RCKUwPrzemystce


Inspektor ds. ochrony danych osobowych:
Mariusz Paczkowski
Tel.: 694 399 779
Poczta elektroniczna: admin@cuwpr.pl

 

W skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzą:

1. Liceum Ogólnokształcące
2. Technikum
3. Szkoła Branżowa I Stopnia
4. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) 

Organem prowadzącym ZSRCKU jest: Powiat Radziejowski.

Organem nadzorującym jest: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.